Broersma Ingenieurs

Logo Bureau Broersma klein

Bij Broersma Ingenieurs werken adviseurs, constructeurs, tekenaars, een netwerkbeheerder en een administratieve kracht. Wij zijn berekend op het toetsen van technische ontwerpen op de daadwerkelijke kwaliteit in de praktijk.

De ervaring strekt zich uit over projecten van elk formaat.
Met onze kring van relaties zijn wij in staat ook verregaand gespecialiseerde ontwerpen op functioneringsniveau te berekenen.

Technisch Onderbouwen

logo-broersma-rood-klein Het ingenieursbureau adviseert over technieken, materialen en methodieken die volgens constructieplan zullen worden toegepast in de bouw. Van funderingen tot alle dragende constructies in staal en beton vragen om berekening van draagkracht tot levensduur, ook onder extreme omstandigheden.

Projectniveau

Logo Bureau Broersma klein We formuleren technisch advies over constructies, haalbaarheid en veiligheid binnen projecten van elke omvang. In samenwerking met gespecialiseerde collega’s breiden we het advies graag uit naar stedenbouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed en architectuur. Overheid, projectontwikkelaars en aannemers zijn van oudsher de partijen waar we in goed overleg mee samenwerken.

Ons werk

Logo Bureau Broersma klein U wilt voorbeelden zien? Bureau Broersma heeft daar een uitgesproken mening over. We wijzen niet graag op een gebouw om ons werk te tonen. Elke opdracht is dusdanig uniek, dat eerder werk nooit een voorbeeld is. Daarbij komt een bouwproject altijd in samenwerking met andere specialisten tot stand. Als u voor een project onze expertise overweegt, dan is het wel een optie om een vergelijkbaar object te bezoeken.

Mensenwerk

logo-broersma-rood-klein We streven naar een langdurige relatie met onze participerende werknemers. Velen begonnen bij ons als stagiair aan hun carrière. Alle leden van het team hebben een aandeel in de resultaten van Broersma Ingenieurs. Zo werken we aan een goed ingespeeld en ervaren samenwerkingsverband, dat profiteert van het delen van expertise.
[tmm name="mensen"]